Om oss

Vest Lydservice ein profesjonell leverandør på lyd, lys og scene, har lang og god kompetanse med mange års erfaring med lyd- og lys-produksjonar. Me driv og med sal og installasjon av alt innan lyd, lys, scene og AV-utstyr. Det er lokala på Stord som er firmaets hovudkvarter, men Vest Lydservice løyser oppgåver over heile landet.

Vest Lydservice satsar på nytt og topp utstyr til ei kvar tid. På denne måten er du alltid garantert topp kvalitet på dei tenestene vi leverar!

Kontakt oss:         Teknikere:

Vest Lydservice                                     Lyd:

v/ Asle Dahl                                           Asle Dahl                      asle@vls.no
Håklubben 5                                          Ivar Hovland                ivar@vls.no
5411 STORD

Mobil: 901 43 150
E-post: asle@vls.no